Kontakt

Kontakt

Siedziba Zakładu:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lądku.

62-406  Lądek

ul. Polna 8A

Biuro  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lądku czynne jest w godzinach 7.30 – 15.30

Numery kontaktowe:

-kierownik zakładu – Sebastian Woźniak – tel. 669 256 292

– biuro ZGK w Lądku: 63 276 30 78 oraz 887 887 019

   – Główna księgowa – Krystyna Smuśkiewicz,

   – Księgowy ds. rozliczeń – Paweł Frankiewicz,

   – Księgowa ds. kadrowych – Aleksandra Jamruszka,

– Odczytywacz wodomierzy – Iwona Baranowska – tel. 887 887 014 

– Operator SUW Ciążeń –  Czesław Mikołajewski – tel. 887 887 018

– Operator SUW Wola Koszucka i SUW Ratyń – Marcin Zaparty – tel. 887 887 012

– Oczyszczalnia ścieków w Ciążeniu – tel. 697 356 777,

– Oczyszczalnia ścieków w Lądzie – tel. 721 812 888,

– Oczyszczalnia ścieków w Lądku – tel. 721 933 888.

Skip to content