Odczyt wodomierzy

Odczyt wodomierzy

Odczyt w miesiącach: LUTY, KWIECIEŃ, CZERWIEC, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ

KONTAKT W SPRAWIE ODCZYTÓW

NUMER TELEFONU MIEJSCOWOŚĆ:
887 887 014 Borki, Dąbrowa, Dolany, Dziedzice, Gółkowo, Jaroszyn, Jaroszyn-Kolonia, 
Kowalewo-Sołectwo, Kowalewo-Opactwo, Ląd-Kolonia, Nakielec, Policko, 
Poniatówek, Piotrowo, Ratyń, Rokosz, Samarzewo, Sługocin, Sługocinek, 
Sługocin-Kolonia, Wacławów, Wola Koszucka, Wola Koszucka Parcele
697 356 777 Ciążeń
721 812 888 Ląd
721 933 888 Lądek

Jak dokonujemy odczytów

Odczytów wodomierzy głównych i ściekomierzy oraz podliczników dokonują pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lądku. Pracownicy ZGK w Lądku nie pobiera pieniędzy od klientów.

Odbiorcy rozliczani są w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym chyba, że zawarta umowa stanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Odczyty wodomierzy następują zawsze w parzystych miesiącach tj.: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień. 

W przypadku nieobecności Odbiorcy podczas odczytu pozostawiane jest zawiadomienie z prośbą o kontakt telefoniczny w celu podania bieżącego stanu wodomierza. W przypadku braku kontaktu Odbiorcy Przedsiębiorstwo ma prawo ustalić ilość pobranej wody i/lub ilość odprowadzonych ścieków na podstawie zużycia w analogicznym okresie roku ubiegłego lub średniomiesięcznego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w roku ubiegłym lub na podstawie ilości zużytej wody i/lub odprowadzonych ścieków z ostatniego okresu rozliczeniowego.  

Skip to content